Flekkfjerner 355ml

Produkt #:600104
Din pris:kr 159,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Du trenger ikke bruke klorin eller andre harde kjemikalier. Vår Flekkferner trenger seg inn i flekken, løser opp og ferner en hel
rekke type flekker. Den er skånsom og kan brukes på delikate sfotter og i alle vasketemperaturer. Produktet er  helt nedbrytbart og inneholder ikke fargestoffer, pertoleumsløsemidler eller fosfater.
355 ml

Inneholder: Natriumdodecyl/tetradecyletersylfat. <3-<20% ikke-ioniske overflateaktive stoffer


FARE
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt hansker/ansiktsbeskyttelse. Ved kontakt med øynene: Skyll försiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det er lett. Fortsett å skylle. Kontakt snarest giftinformasjonssentralen/en lege.