Rengjøringspasta

Produkt #:403500
Din pris:kr 279,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Rengjør, polerer og beskytter krom, nikkel, rustfritt stål,
aluminium, plastikk, emaljerte flater, keramiske flater,
porselen, fliser og lignende materialer. Gni pastaen på
overflaten ved hjelp av en fuktig EnviroCloth™ Miljøklut, skyll med
vann, tørk av og poler. Kan brukes til kaffekanner, glass og de aller
fleste kjøkkenprodukter. Brukes ikke på myke overflater som messing,
sølv eller børstet nikkel. Test alltid på et lite synlig sted før bruk dersom
du er usikker.
Tips: Brukes sammen med spirispongen.
200 ml

Ingredienser:


Water, Sodium Laureth sulfate, Sodium Chloride, Cocoamide DEA, Isotridecanolethoxylate, Sodium C14-17 Alkyl, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium Hydroxide, Methylcloroisotiazolinone, Fragrance

Inneholder CIT/MIT som kan gi allergisk reaksjon.
Inneholder: Fettalkohol, etoksylert sulfatert natriumsalt, amider, C8-18 og C18 umettet hydroksyetyl.

Inneholder:


Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: Anioniske overflateaktive stoffer: < 5 % Amfotære tensider: < 5 % Ikke-ioniske overflateaktive stoffer: < 5 %
Konserveringsmiddel: Methylisothiazolinone, benzisothiazolinone som kan gi allergisk reaksjon.

Advarsel:

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon søk legehjelp.

Gir alvorlig øyeirritasjon