Avkalker

Produkt #:403415
Din pris:kr 183,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Et effektivt og miljøvennlig produkt til rengjøring og fjerning av kalk. Spray på, skrubb, la det virke og vask med en fuktig EnviroCloth™ Miljøklut eller med Skrubbevott for bad, skyll. Resultatet er en
ren, glatt og skinnende overflate. Spray godt på ved første gangs bruk, for senere vedlikehold kan litt mindre brukes. 
Anbefales ikke til kaffetraktere, kaffemaskiner eller andre matlagingsprodukter. Vær varsom på overflater som inneholder kalk, som for eksempel marmor. Test alltid på et lite synlig sted om du er
usikker.
350 ml

Ingredienser:

Aqua, Xanthan gum, Sodium Laureth Sulfate  / Natriumlauryletersulfat, Caprylyl/Capryl glucoside, Glykolsyre,
Sitronsyre, Parfyme

glykolsyre, fettalkohol c12-c15, etoksylert sulfatert natriumsalt
<5 % anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme

Inneholder:
< 5 % glykolsyre, fettalkohol, C12-C14 etoksylert sulfatert  natriumsalt.

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:
Ikke-ioniske overflateaktive stoffer: < 5 %
Anioniske overflateaktive stoffer:  < 5 %
Uten Fosfat

 
Advarsel:
Gir alvorlig øyeskade.
Irriterer huden.
Fare

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernebriller
Ved kontakt med øynene: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege