Norwex Vaskepulver

Produkt #:600111
Din pris:kr 279,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Dette konsentrerte, effektive vaskepulveret av svært høy
kvalitet inneholder biologisk nedbrytbare tensider og er
helt fri for fosfater og fyllstoffer. Laget for å passe i alle
typer vaskemaskiner. Gjør den hvite vasken hvitere, holder de fargede
plaggene klare og løser opp skitt og fett.
Kan brukes på alle typer stoff, inkludert plagg som skal håndvaskes og
Norwex mikrofber. Ekstra god på flekker. 

Virker i alle vasketemperaturer. Varer til opptil 100 vasker.
1 kg

FARE:
Irriterer huden. Gir alvorlige øyenskader.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk øyevern. Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minuter. Fjern eventuelle kontaktlinser om det er lett. Fortsett å skylle. Kontakt snarest giftinformasjonsentralen/lege.

Inneholder: 15-<30% oksygenbaserte blekemidler, 5-<15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer

Inneholder: C12-16, alkoholetoxylat; Natriumkarbonat peroxid