Norwex bidrar
Global endring, lokale partnere

Noen handlinger påvirker livskvaliteten, mens andre kan forandre menneskers liv.
Det er derfor Norwex ønsker å gi tilbake til alle samfunnslag, og oppfordrer våre konsulenter til å nominere veldedige organisasjoner som gjør en forskjell for andre.

Norwex Norge støtter den ideelle foreningen Hold Norge Rent www.holdnorgerent.no i deres arbeid mot forsøpling av vår norske natur. Vi deler deres syn om at "Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt" og oppfordrer alle våre konsulenter og kunder til å bidra til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima- og miljøutfordringer.

Samarbeidspartner

Washed Ashore er en ideell organisasjon som gjennom kunstprosjekter utdanner og skaper bevissthet rundt forsøplingen i havet og den negative påvirkningen som plast har på miljøet vårt. Washed Ashore er et prosjekt tilknyttet the Artula Institute for Arts & Environmental Education som har som oppgave å skape muligheter for å utdanne og uttrykke miljøspørsmål med kunst som verktøy. Du kan tjene ECO-poeng og støtte vår samarbeidspartner ved å gå inn  Submit

Samarbeidspartner

Hold Norge rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling av vår norske natur. Foreningens overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet. Sammen rydder vi Norge! www.holdnorgerent.no

Hold Norge rent