Visste du at Norge er en av verdens ledende eksportører av råolje? Visste du også at Norge ble regnet som en av de 20 «grønneste», mest miljøvennlige landene i 2016?

Dette virker som en usannsynlig kontrast, men det er faktisk sant. Selv om Norge produserer mer enn en million tønner olje og gass daglig, kan vi samtidig skryte av bærekraftige, rene byer, fantastiske naturfenomener som fjell, isbreer, vidder, fjorder, elver og milevis av skog. Slik klarer Norge å balansere dette på en bra måte:

  • Norges regjering har bestemt at landet skal være nøytralt innen 2030. Det er 20 år tidligere enn planlagt. For å nå dette målet er det bestemt at kuttene i CO2 utslippene og karbonhandelen skal økes, for å kompensere utslippene fra Norges olje- og gassindustri.
  • Mer enn 95% av Norges elektrisitet genereres fra vannkraftverk. Norge kan kutte utslippene enda mer ved å tilby elektrisitet fra sin nasjonale tilgang til offshore olje- og gassplattformer og redusere bruken av gassturbiner.
  • For å gjøre båt-transporten rundt kysten mer miljøvennlig, er det nå satt i gang utprøving av elektrisk drevne ferjer og fraktebåter. Ved å bruke den samme teknologien som for elektriske biler, vil skipene vil bruke et store batterier, eller en kombinasjon av batteristrøm og et renere brennstoff, som flytende naturgass.
  • Og når vi snakker om elektriske biler, er det foreslått at innen 2025 skal selges kun elektriske biler i Norge. Det vil bety færre bensin- og dieseldrevne biler på veiene, og dermed lavere utslipp.
  • Norge er også det første landet som forbyr offentlige anskaffelser som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Det betyr at regjeringen ikke vil gi kontrakter til bedrifter som hugger ned eller ødelegger skoger. Forbudet inkluderer produkter som er knyttet til avskoging av regnskog, som tropisk tømmer, soya og palmeolje.

 

Hva er karbonhandel?

En karbonhandel er en utveksling av kreditter mellom land, designet for å redusere utslippene av karbondioksid (CO2). Dette tillater de med høyere karbonutslipp å kjøpe retten til å slippe mer CO2 inn i atmosfæren fra land med lavere utslipp.