Bli med!
For fjerde år på rad inviterer Hold Norge Rent til høstjakt.
Hold høsten ren finner sted 16. – 22. september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen som er lørdag 21. september. Bli med! Ferierende nordmenn har vært flittige til å delta på Sommerens store søppelkartlegging og har rapportert forsøplede områder inn til ryddeportalen i løpet av sommeren.

Aktiviteter under Hold høsten ren 2019
Gå inn på www.holdnorgerent.no for en oversikt over arrangementer som finner sted i forbindelse med Hold høsten ren 2019.

Hvorfor rydde om høsten?
Avfall kommer dessverre på avveie i naturen året rundt, og det er viktig å rydde før vinteren. Søppel som blir liggende, brytes ned til små biter som blant annet blir vanskeligere å rydde når våren kommer. Rydding om høsten beskytter også dyrelivet og bidrar til nødvendig opprydding før neste års hekkesesong.

Hold Norge Rent oppfordrer til høstrydding både ved kysten og langs vassdrag og innsjøer. Rydd gjerne også andre steder i lokalmiljøet før vinteren. Man står selvsagt fritt til å rydde når som helst i løpet av høsten.

Husk å ha en plan for å håndtere avfallet. En ryddeaksjon er ikke over før avfallet er håndtert.
Ta gjerne kontakt med det lokale avfallsselskapet eller hør med Ragn-Sells, Norsk Gjenvinning, Skjærgårdstjenesten, Redningsselskapet eller Kystvakten om de har kapasitet til å bistå med avfallshåndtering.

Foto og tekst: Hold Norge Rent