Oppvaskmiddel

Produkt #: 403464
Din pris: kr 99,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Vår ultrakonsentrerte naturlige formel
er biologisk nedbrytbar og fri for fosfat,
ftalater, SLS, SLES og fargestoffer.
Med den milde, skummende formelen blir
oppvasken skinnende ren selv med hardt vann.
Parfymert med essensielle oljer fra klementin.
350 ml

Ingredienser:

Natriumlauryletersulfat, Alkylpolyglykosid C10 – 16, Kokosamidopropylbetaine,Trinatriumcitrat, Glyserin,
Klementin essensielle oljer, Magnesiumnitrat, Magnesiumklorid, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone

Inneholder:

Inneholder Klementin essensielle oljer og CMIT/MIT som kan gi allergisk reaksjon.

Inneholder Natrium lauryl sulfoacetate 5-10%, alkylpolyglykosid C10-16 1-5%

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:Enzymer 5 < 15 %,Ikke-ioniske overflateaktive stoffer: ≤ 5 %

Advarsel:

Irriterer huden
Gir alvorlig øyeskade
Fare 

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernebriller/ansiktsskjerm
Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart en giftinformasjon eller lege.