Avkalker Refill

Produkt #: 403417
Din pris: kr 329,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Refill, 1 liter

Ingredienser:

Aqua, Xanthan gum, Sodium Laureth Sulfate  / Natriumlauryletersulfat, Caprylyl/Capryl glucoside, Glykolsyre,
Sitronsyre, Parfyme

Inneholder: glykolsyre, fettalkohol c12-c15, etoksylert sulfatert natriumsalt
<5 % anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme

Advarsel:

Gir alvorlig øyeskade.
Irriterer huden.
Fare

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernebriller
Ved kontakt med øynene: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege