Komplett Sanira Toalettsystem grå

Produkt #: 403200
Din pris: kr 549,00

Alle Norwex-produkter er tilgjengelige via vårt nettverk av uavhengige konsulenter. Du kan kjøpe Norwex-produkter via de personlige nettsidene til våre uavhengige konsulenter.

 

Både rengjøringsmiddelet og børsten
er laget av miljøvennlige materialer.
Rengjøringsmiddelet er plantebasert med
kokosnøttolje og naturlig sukkertensid.
Brytes ned i naturen i løpet av 48 timer.
Børsten inneholder ingen metalldeler.
Ved å bruke 3-4 ml en gang i uken varer en refill
ca et år.

Ingredienser:

Aqua, Sodium Laureth Sulphate / Natriumlauryletersulfat, Xanthan Gum / Xantangummi, Caprylyl/Capryl glucoside,
Glycolic Acid / Glykolsyre, Citric acid / Sitronsyre, Phenoxyethanol / Fenoksyetanol, Parfum

 <5 % anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive stoffer, konserveringsmiddel (fenoksyetanol), parfyme

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:
Anioniske overflateaktive stoffer: < 5 %,Ikke-ioniske overflateaktive stoffer: < 5 %,
Parfum: < 5 %,
Konserveringsmiddel: Phenoxyethanol

Advarsel:

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon søk legehjelp.
Gir alvorlig øyeirritasjon
Irriterer huden