Norwex bidrar
Global endring, lokale partnere

Noen handliger påvirker alles livskvalitet direkte, mens andre forandrer en person om gangen.

Det er derfor Norwex USA støtter en hovedpartner som gjør stor påvirkning, men også inviterer alle våre konsulenter til å nominere veldedigeorganisasjoner i deres nærområder som fortjener støtte.

I Norge støtter vi i Norwex den ideelle foreningen Hold Norge Rent, www.holdnorgerent.no, som arbeider mot forsøpling. De har som overordnet mål å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet.

Samarbeidspartner

Washed Ashore er en ideell organisasjon som gjennom kunstprosjekter utdanner og skaper bevissthet rundt forsøplingen i havet og den negative påvirkningen som plast har på miljøet vårt. Washed Ashore er et prosjekt tilknyttet the Artula Institute for Arts & Environmental Education som har som oppgave å skape muligheter for å utdanne og uttrykke miljøspørsmål med kunst som verktøy. Du kan tjene ECO-poeng og støtte vår samarbeidspartner ved å gå inn  Submit

Samarbeidspartner

Hold Norge rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet. Sammen rydder vi Norge! www.holdnorgerent.no/

Hold Norge rent